نصب پکیج دیواری ایران رادیاتور

۱) جهت نصب و راه اندازی پکیج ایران رادیاتور از اتصالات، لوله ها و شلنگ های استاندارد استفاده شود. تمام مقررات و ضوابط ایمنی نصب دستگاه های گازسوز رعایت گردد و نصب پکیج حتمابایدبصورت تراز باشد. ۲) هر دستگاه پکیج باید مجهز به شیر...

تعمیرات پکیج موج

هدف ماخدمات دهی بهترورضایت شمامشتری گرامی نصب وتعمیرات پکیج نصب وتعمیرات رادیاتور تلفن تماس ۰۹۳۵۳۴۰۵۰۰۷ ۰۹۱۵۱۱۱۵۹۰۱ مدیریت گلمکانی